logo 


Cửa hàng miễn thuế Sân bay Quốc tế Narita
title date

Trình bày phiếu lúc tính tiền

*Một vài sản phẩm nằm ngoài chương trình ưu đãi. Chi tiết xin liên hệ nhân viên cửa hàng *Phiếu giảm giá này không được kết hợp với các chương trình ưu đãi khác. *Dịch vụ này có thể được ngừng lại mà không báo trước. *Việc giải thích chính thức của dịch vụ ưu đãi thuộc về các cửa hàng.

Thông tin cửa hàng

Nhà ga số 1 Cánh Bắc

t1 map01

Nhà ga số 2

t2 map02