logo 


Cửa hàng miễn thuế Sân bay Quốc tế Narita
title date code

Trình bày phiếu lúc tính tiền

*Một vài sản phẩm nằm ngoài chương trình ưu đãi. Chi tiết xin liên hệ nhân viên cửa hàng *Phiếu giảm giá này không được kết hợp với các chương trình ưu đãi khác. *Dịch vụ này có thể được ngừng lại mà không báo trước. *Việc giải thích chính thức của dịch vụ ưu đãi thuộc về các cửa hàng.

Tải trang web này trên điện thoại thông minh của bạn bằng cách tải mã QR code này

qr 

Thông tin cửa hàng

Nhà ga số 1 Cánh Bắc

t1 map01

Nhà ga số 2

t2 map02